Japan MLC 2020 準決勝 Semi-Final Naoya VS koba

YouTube

Japan MLC 2020 準決勝 Semi-Final Naoya VS kobaを公開しました。
https://youtu.be/ZxEVdlYBiyY